Vaksenopplæringa

Personar mellom 16 og 67 år som søkjer opphaldsløyve etter utlendingslova som grunnlag for busettingsløyve, har rett og plikt til opplæring: 550 timar norsk og 50 timar samfunnskunnskap. Det kan gis fleire timar ved behov.

Opplæringa er gratis for dei med rett og plikt. Arbeidsinnvandrarar og dei som fell utanfor rett og plikt må betale.

Tider og pris norskopplæring:

Dag:

 • A1-A2 nivå: måndag, tysdag og torsdag 1000-1345
 • A2-B1 nivå: Tysdag, onsdag og torsdag 1000-1345

Kveld: Tysdagar. 1800-2030.

Pris: 50 pr.time + læremiddel/bøker.

Eksamen:

Er du elev her har du rett på eitt gratis forsøk på eksamen etter du har gjennomført dei obligatoriske timane. Er du privatist eller vil prøve fleire gongar må du betale.

 • Norsk munnleg eksamen: 700,-
 • Norsk skriftleg eksamen 800,-
 • Samfunnskunnskapseksamen 500,-
 • Statsborgarprøve: 500,-

Nyttige lenkjer:

https://www.imdi.no/norskopplaring/

http://www.nyinorge.no/no/

 

Grunnskule for vaksne:

For vaksne som ikkje har grunnskule frå Noreg eller tilsvarande for andre land, og som har behov for grunnskuleopplæring, har rett til grunnskule. Opplæringa er gratis for dei med rett. Grunnskulen tilsvarer 10 års grunnskule og du får vitnemål frå grunnskule for vaksne som du kan søkje plass på vidaregåande med. Vi tilbyr desse faga:

 • Norsk
 • Engelsk
 • Matematikk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag

Kontaktinformasjon:

Her finn du vaksenopplæringa.

2.etasje Herøy vgs. Avd. Vanylven i Syvde. Inngang ved biblioteket.

Postadresse: Vanylven vaksenopplæring, Postboks 19, 6140 Syvde

Kontakt

Lars Jonasmo
rektor
E-post
Telefon 70 03 03 81
Mobil 975 01 695