Vaksenopplæringa

Vårt hovudområde er å gje grunnopplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar. Norsk- og samfunnskunnskapsopplæringa kan vere ein del av introduksjonsordninga for nyankomne flyktningar.

Kven kan delta på vaksenopplæringa?

Målgruppe for tilbodet er:

  1. Vaksne innbyggjarar i kommunen.
  2. Vaksne innvandrarar busette i kommunen

Vilkår for å å tilbod om vaksenopplæring er:

  1. Vaksne som har behov for fornya opplæring på grunn av sjukdom eller skade
  2. Vaksne innvandrarar med rett/plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap. 

 

Kva kostar vaksenopplæringa?

Ordninga er gratis for dei som høyrer til kriteria i vilkår 1 og 2.

Det vert krevd lisensavgift p.t kr 1 000.- for personar i målgruppe 2 som ikkje kjem under kriterie 2.

 

Korleis søkjer du?

Ta kontakt med rektor for vaksenopplæringa: Lars Jonasmo.

Kontakt

Lars Jonasmo
Rektor
E-post
Telefon 70 03 03 51
Mobil 975 01 695