SFO - oppseiing av plass

Korleis seie opp plassen?

Oppseiingstida i SFO er 1 mnd rekna frå den 1. i påfølgande månad. Dersom ein seier opp plassen med datering f.o.m 1 april eller seinare, må ein betale ut året til skuleslutt i juni. Same regel gjeld for oppseiing av deler av plassen. Oppseiinga skjer vi elektronisk skjema som de finn under. De må logge inn med Bank-id. Dersom de ikkje har Bank-id må de kontakte rektor på skulen der plassen skal seiast opp.

I tillegg til å bruke oppseingsskjema vil vi at de også sender e-post til rektor eller SFO leiar som då legg inn sluttdato i samsvar med oppseiingsreglementet. Den elektroniske løysinga tek ikkje høgde for det

Oppseiingsskjema finn du her.

Kontakt

Sylvia Baade
rektor
E-post
Telefon 70 03 03 71
Mobil 970 30 004
Lars Jonasmo
rektor
E-post
Telefon 70 03 03 81
Mobil 975 01 695
Janne Kristin Torvanger
skulefagleg ansvarleg
E-post
Telefon 70 03 04 01
Mobil 452 57 521