Nyhende

 


Har du lyst til å lære deg å spele eit instrument, eller har du ein kunstnar i magen? Vil du spele teater eller kanskje danse?
​​​​​​​Søknadsfristen for neste skuleår er 20. april. Søknadsskjemaet er elektronisk for alle tilbod.
Du finn meir informasjon om å søkje plass her.

Pianoelevane spelte konsert i Vanylven kyrkje tysdag 16. juni. Under finn du lenkje med opptak av konserten!


 

Kulturskuleelevane på visuell kunst har laga ei digital utstilling av arbeida sine dette skuleåret, sidan det ikkje vart sumarkonsert og utstilling slik vi vanlegvis har. Mykje flott arbeid også i år, og dette var det siste året med lærar Ine Helen Flister, som skal vidare på nye eventyr. Under finn du utstillinga, håpar du likar henne! (Trykk på bileta og bla)

 

 Søknadsfristen for neste skuleår er 20. april. Nytt i år er at alle skal søkje elektronisk. Vi håpar det gjer prosessen lettare for både oss og dykk!
Du finn meir informasjon om å søkje plass her.