OBS! Ruteendring Volda-Lauvstad frå og med 21.11.2018:

Første avgang på kvardagar blir framskunda med 5 minutt med avgang kl 05:55, det vil bli slik inntil vidare grunna forsinkelsar i samband med arbeid på ny ferjekai i Volda. Første avgang fra Volda blir som før 06:25.

Barnehage og skule

Fann du det du leita etter