Rådmann

Vi søkjer ein trygg og tydeleg rådmann med ein motiverande og samlande leiarstil, som vil bidra til vidare utvikling av lokalsamfunnet Vanylven.

StillingID 587

Kommuneorganisasjonen baserer seg på verdiorda respekt, trivsel, entusiasme, samhald, kvalitet og omsorg.

Ved sida av administrativ leiing, vil sentrale arbeidsoppgåver vere knytt til å utvikle ein effektiv og serviceorientert kommune som gjev gode tilbod til sine innbyggjarar, og som er ein aktiv utviklingsaktør i lokalsamfunnet.

For spørsmål kan du kontakte ordførar Lena Landsverk Sande tlf. 452 27 168 eller rådmann Andreas Chr. Nørve tlf. 928 47 803

Kortfatta søknad med CV vert å sende via kommunen sitt søknadsskjema innan 31.01.2019

Søknadskjema finn du her.