Ledige stillingar

Her finn du dei kommunale stillingane som for tida er utlyst. Om lista over kommunale stillingar er tom, kan du prøve eit stillingssøk hos NAV, enten i Vanylven eller på søre Sunnmøre.

 

Vurderar du å søkje deg til Vanylven?

I lønspolitisk plan er det vedteke fylgjande rekrutteringstiltak:

  • Tilsette i høgskulegruppa som flyttar til/bur i Vanylven kommune får nedbetalt studielån med 15% kvart år dei er i arbeid, maks kr. 28.000,- pr år etter nærare retningsliner
  • nytilsette på fag- og høgskulestigen med under 4 års ansiennitet, startar med løn som etter 4 års ansiennitet

Vanylven kommune har ledig 100 % fast stilling som miljøterapeut ved avdeling Bu- og avlastning. Turnus med lange vakter og arbeid kvar fjerde helg. Stillinga er f.t. ved Utsikten – verna bustader.

Vanylven kommune har ledig 60 % vikariat som fysioterapeut ved avdeling førebygging og rehabilitering i tidsromet 01.02.19 – 31.12.19.

Kan du tenke deg ein spennande jobb i det nye og fine omsorgssenteret vårt som stod ferdig i 2014? Vi har høgt sjukepleiefagleg nivå og behandlar komplekse og multisjuke pasientar.

Kan du tenke deg ein spennande jobb i det nye og fine omsorgssenteret vårt som stod ferdig i 2014? Vi har høgt sjukepleiefagleg nivå og behandlar komplekse og multisjuke pasientar.

Har du lyst til å bli den nye samarbeidspartnaren vår?