Ledige stillingar

Her finn du dei kommunale stillingane som for tida er utlyst. Om lista over kommunale stillingar er tom, kan du prøve eit stillingssøk hos NAV, enten i Vanylven eller på søre Sunnmøre.

 

Vurderar du å søkje deg til Vanylven?

I lønspolitisk plan er det vedteke fylgjande rekrutteringstiltak:

  • Tilsette i høgskulegruppa som flyttar til/bur i Vanylven kommune får nedbetalt studielån med 15% kvart år dei er i arbeid, maks kr. 28.000,- pr år etter nærare retningsliner
  • nytilsette på fag- og høgskulestigen med under 4 års ansiennitet, startar med løn som etter 4 års ansiennitet