Kulturminner i Vanylven kommune

Klikk for stort bileteArbeidet med å samle inn objekter til kulturminneplanen går mot slutten. Frist å sende inn skjema er 15. juli

Arbeidet med å samle inn objekter til kulturminneplanen går mot slutten.

Innsamling av objekter har vært gjort i samarbeid med sogelaga i kommunen. Det har vært arrangert feltreise med Møre og Romsdals fylkeskommune, ope møte med innbyggarane, og invitert til innspel via e-post til kulturkonsulent. 

Dersom ein ønsker tilskot til vedlikehald og restaurering av kulturminne er det viktig å være med i kulturminneplanen. Einskildobjekt og kulturmiljø som i planen er identifiserte til å ha lokal verdi, vert prioriterte ved tildeling av offentlege kulturvernmidlar, men også private.

Arbeidslista over objekt som er med finn du her(PDF, 922 kB).

Ser du kulturminne og kulturmiljø som manglar, fyll ut skjemaet her(DOCX, 16 kB) og send det på e-post til kulturkonsulent.

Siste frist for å sende inn skjema er 15. juli 2019.

Meir informasjon om kulturminne finn du her.

Kontakt

Helle Frogner
Kulturrådgjevar
E-post
Telefon 70 03 03 02
Mobil 924 87 111