Risikohandtering og tiltak

Risiko- og sårbarheitsanalysar (ROS-analyse) og naudrutinar

Det er utført følgjande risiko- og sårbarheitsanalysar (ROS-analyse):

  • Bruk av digital postkasse til innbyggjarane
  • Fullelektronisk arkiv
  • SvarUt

Naudrutinar:

  • Straumbrot o.l.
  • Nedetid i sak- arkivsystem (Manuell rutine)
  • Pandemi/heimekontorløysingar
  • Innsyn (Opplysningar publisert på innsyn, ta ned løysinga)