SMIL-midlar 2018 - Søknadsfrist 18.juni

Vidnes.gif - Klikk for stort bilete

Dette er ei tilskotsordning for tiltak i kulturlandskapet og mot ureining frå landbruket. 

Kommunen har i år fått kr 270 000 som skal fordelast til gode tiltak.

Søkjar kan vere eigar eller drivar av aktive gardsbruk, registrert i einingsregisteret.

Tilskotet skal bidra til å ivareta omsynet til miljøverdiane i landbruket sitt kulturlandskap. Det kan vere inngjerding av gamal kulturmark for beiting. Eller  reparasjon av verneverdige bygningar eller steingardar. 
Det kan også vere tiltak som skal hindre ureining frå jordbruk, som avsig frå lager eller tiltak som hindrar erosjon av jord.

Den kommunale strategiplanen 2018-2021 har følgjande mål:

  1. Hindre attgroing av kulturlandskapet og tap av biologisk mangfald.
  2. Tiltak som fremjar beitebruk.
  3. Redusere ureining frå jordbruket.
  4. Ta vare på viktige kulturminne og kulturmiljø, og andre element i kulturlandskapet.
  5. Legge til rette for ferdsel til viktige kulturminne og kulturmiljø.
  6. Hindre forfall og sette i stand eldre, verneverdige bygningar
Sist endra 30.05.2018
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leita etter?

Kontaktpersonar

Randi Aarønæs Randi Aarønæs rådgjevar landbruk
70 03 00 73
@ Randi Aarønæs
Søknadsskjema (1)
Login for redigering