Analyse av nøkkeltal frå rekneskapen

coins-948603_1920.jpg - Klikk for stort bilete

Det er vanskeleg å samanlikne kommunar, men Vanylven kommune nyttar skalen til Fylkesmannen i Telemark på driftsresultat, lånegjeld, rentar/avdrag og disposisjonsfond - i tillegg tek vi med mindreforbruk og meirforbruk.

 Vanylven kommunen ønskjer å etablere økonomiske handlingsreglar for kommunal budsjettering, der kommunen tek stilling til kva resultat ein ønskjer på følgjende hovudområde:

  • kva skal kommunen ha i overskot (netto driftsresultat)
  • kor mykje skal kommune ha på sparing (disposisjonsfond)
  • kor høgt lån skal kommunen ha (netto lånegjeld)
  • kor mykje skal vi betale i renter/avdrag (finanstutgifter)

Utgangspunktet for vurderingen vil vere tilrådingar som er gitt til desse områda, men det er sjølvsagt politikarane som bestemmer om kommunen skal liggje over eller under desse. Vurderinga av nøkkeltala er etter modell frå Fylkesmannen i Telemark, med justering om kva som reknast som disposisjonsfond.

  Grøn(3p)  Gul(1p)     Raud(0p)   
Overskot >1,75 %  1,74 % - 0 <0
Sparing >4,5 % 2 - 4,4 % <2 %
Lån <60 % 60 - 69,9 % >70 %
Renter/avdrag <2,9 %  3,9 - 3 % >4 %

 

 

 

 

Tabellene nedanfor er i prosent mot inntekten til enkelte kommune. I Vanylven kommune er dei årlege inntektene på omlag kr 306,5 millionar.

Med bakgrunn i dette får vi følgjande rangering på Søre Sunnmøre etter poeng i høgre kolonne, som baserer seg på at grønt gir 3 poeng, gult 1 poeng og raudt 0 poeng:

1511 Vanylven Overskot Sparing Lån Renter/avdrag Poeng
2013 7,5 2,4 69,3 3,5 6
2014 2,1 4,4 74,4 3,9 5
2015 3,5 7,0 75,3 4,2 6
2016 5,1 10,1 66,7 3,5 8
           
1520 Ørsta Overskot Sparing Lån Renter/avdrag Poeng
2013 2,9 1,6 83,1 1,9 6
2014 2,6 3,9 78,7 3 5
2015 4,3 7,7 78,1 3 7
2016 2,2 9,3 83,8 3 7
           
1519 Volda Overskot Sparing Lån Renter/avdrag Poeng
2013 0,4 0,7 98,1 3,9 2
2014 1,9 2,3 89,9 4,6 4
2015 3,1 4,9 93 4,1 6
2016 2,8 7,9 99,7 3,8 7
           
1515 Herøy Overskot Sparing Lån Renter/avdrag Poeng
2013 -5,1 3,0 81,6 2,2 4
2014 -6,2 1,6 94,4 4,5 0
2015 0,6 2,5 99,2 4,5 2
2016 6,3 5,8 105,7 3,4 7
           
1516 Ulstein Overskot Sparing Lån Renter/avdrag Poeng
2013 8,5 4,9 160,4 5,7 6
2014 1,8 4,9 187,8 7 6
2015 2,8 5,0 192,2 8,6 6
2016 2,4 5,1 195,1 8,9 6
           
1517 Hareid Overskot Sparing Lån Renter/avdrag Poeng
2013 2 0,0 90,8 5,1 3
2014 1,8 0,0 88,1 5,2 3
2015 2,6 0,4 86,6 4,5 3
2016 4,9 1,0 81,1 4,1 3
           
1514 Sande Overskot Sparing Lån Renter/avdrag Poeng
2013 0,6 2,5 79,4 1,7 5
2014 -0,5 1,0 78,9 2,5 3
2015 -3,1 -1,5 84,2 3,3 1
2016 1,5 -0,6 86,7 3,7 2
 

 

Tala som vi brukar er prosent i forhold til brutto driftsinntekter og ein totaloversikt over heile fylke finn du her:

Oversikt over heile fylke.

Publisert av Andreas Christian Nørve. Sist endra 15.03.2017
  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
{{sprakVariabler[s.stegnavn] }}
Krever innlogging: {{skjemainfo.SkjemaNavn}}
  • {{sprakVariabler[innlogging.InnloggingsTekst]}}

{{sprakVariabler["LoggInnEpost"]}}
*Feil brukernavn eller passord. Vennligst prøv igjen.
*Brukernavn kan ikke være tom
*Passord kan ikke være tom

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*Epostadressen er ikke registrert
vennligst vent...

Du vil straks motta en e-post med kode. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

Du vil snart motta en e-post med informasjon om aktivering av brukerkontoen din. Trykk på lenken i e-posten for å gå videre i prosessen

Kontoen din er nå aktivert, trykk på knappen under for å gå videre.

Aktiveringslenken du har trykket på er ikke lengre gyldig

  • {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
Fann du det du leita etter?
Login for redigering