Vi vil ha dine innspel og forslag om budsjettet 2022

Når vi no skal igong med arbeidet for budsjettprosessen til neste år vil vi invitere innbyggjarane i kommunen til budsjettarbeidet. Vi er avhengige av innspel frå innbyggjarane og håpar at dette kan skape meir tillit til budsjettprosessen.

Vi håper at innbyggarane kan kome med positive innspel og idear til korleis vi kan gjere ting annleis – gjerne forslag til aktivitetar som kan skape nye inntekte.

Send inn ditt forslag i eige skjema her