Verdensdag for psykisk helse

Klikk for stort bilete Verdsdagen for psykisk helse er ein internasjonal FN-dag og blir offisielt markert 10. oktober. I Vanylven kommune blir dagen markert på Combisenteret frå kl 13:00. Kom gjerne innom ! 

Tema for 2019 er «Gje tid». Årets kampanje har som mål å oppfordre oss alle til å bruke tiden på å gjere ting som er godt for den psykiske helsa. «Gje tid» er første tema ut under paraplyen «Oppmerksomhet og tilstedeværelse», som skal gjelde for 2019-2021.

Fakta om Verdsdagen for psykisk helse: 

Målet er å auke bevisstheita om psykiske problema rundt om i verda og mobilisere til innsats for psykisk helse. Sidan den første markeringa av World Mental Health Day i 1992 har Verdsdagen spreidd seg til meir enn 150 land. Dagen er dermed den største globale markeringa for psykisk helse. I Norge er Verdsdagen ein informasjons- og folkehelsekampanjegjennom heile året, med lokale markeringa rundt den 10. oktober. Bakgrunnen er at vi i Norge ønskje at flest mogeleg skal få anledning til å delta på ein markering. 

 

Nyttige lenkjer: https://verdensdagen.no/om-verdensdagen/tema-2019-gi-tid/?fbclid=IwAR3z70BW_U9659jHV4F2QdklI1Z1Baw_acrtkTGdKf2dsyKQgMe_19hAdoA