Vegnamn Eidså, Fiskå, Åram, Sylte, Slagnes og Åheim

Vegnamn - Klikk for stort bilete Formannskapet har i sak 133/2018 vedteke forslag til vegnamn. Saka skal endeleg godkjennast av kommunestyret. Men først skal namna ligge ute til offentleg ettersyn i 3 veker.

Merknader kan sendast til postmottak@vanylven.kommune.no eller Vanylven kommune, 6143 Fiskå. Frist 29.11.18. Merknader vert lagt ved til kommunestyret.

 

fv= Fylkesveg

     

Vegnr.

Område/strekning frå - til

Forslag

 

EIDSÅ

 

32

Frå fv 652 til Takset og fv 652

Taksetvegen

33

Byggefelt Leitebakkane frå fv 61

Leitebakkane

34

K-veg frå fv 61 ved butikken Rønnestad eft.til fv 61 ved Krokå

Eidsåvegen

 

ÅRAM

 

35

Frå fv 2 til Børevatnet/osen.

Brandalsvegen

36

Frå fv2 til Øvrelid

Lidavegen

37

Frå fv2 byggefelt Klovningen

Klovningsstranda

38

Frå fv 2 til Klovning hamn

Klovningen

39

Frå fv 2 til Sandvikdalen

Sandvikdalen

40

Frå fv 2 til byggefelt Sandvika

Sandvika

41

Frå fv 2 til Røynestad

Rønnestad

110

Frå fv 2 til Hammaren

Hammaren

 

FISKÅ

 

42

K-veg Brudevika til/frå fv 2

Brudevika

43

K-veg Sighaug til/frå fv 2

Sighaug

44

Frå fv 2 byggefelt Hundsnes

Jonsokhaugen

45

Frå fv 2 til fv 61 via Storeide

Gamlevegen

46

Frå k-veg til skuleområde, Legene og Fredsvolltunet

Fredsvollvegen

47

Frå k-veg til Skansen og Årøyane

Skansen

48

Frå fv 2 til fv 61 via Låtra

Myrane

49

Frå fv 61, byggefeltet på Tunheim, til kryss i Tunheimsmyrane

Bautevegen

50

Frå fv 61 til Miljøstasjonen

Lisjeeide næringspark

51A

Frå krysset i Reitebakken til torget i gamlesentrum.

Reitebakkvegen

51B

Frå fv 2 forbi rådhuset og til krysset mellom Voksøy og banken

Rådhusvegen

52

Frå fv 2 til torget i gamlesentrum via veg til Fiskåholmen

Djuvika

53

Gamlevegen frå torget til Djuvika, forbi Eidehuset

Eidebakken

54

Byggefelt Fiskå sentrum, populært kalt Slummen

Kvennalunden

55

Frå fv 2 til Fredsvoll byggefeltet

Fredsvoll

56

Grøthaugen øvste del

Grøthaugen

57

Nedste del av Grøthaugfeltet og opp til Solsikka barnehage

Nedre Grøthaugen

58

Frå fv 2 til vassverket

Vassverkvegen

59

Nytt byggefelt Vika og vidare mot vest

Hopeigna

60

Frå fv 2 forbi Fagerholbutikken til veg nr 52

Ragnhildberget

 

SYLTE

 

71

Frå fv 61 til byggefelt Sylte

Sylteskogen

72

Kommuneveg Syltedalen

Syltedalsvegen

73

Frå fv 61 til Krokeneset

Krokeneset

 

SLAGNES

 

74

Frå fv 61 til kommunevegkryss Slagnes

Vik

75

Frå/til fv 61 via Slagnes

Slagnesvegen

76

Frå kommuneveg til Korsneset byggefelt

Korsneset

 

ÅHEIM

 

77

Frå fv 61 til hyttefelt Småstranda

Småstranda

78

Frå fv 61 til Prestegarden mm

Prestegarden

79

Fv 5 frå fv 61 til Åheim hamn

St.Jetmundvegen

80

Frå fv 61 til bustadfeltet i Torvika, til Røvehammaren

Torvika

81

Byggefelt Torvika, ovanfor veg

Øvre Torvika

82

Byggefelt Torvika, nedanfor veg

Nedre Torvika

83

Frå Røvehammarvegen til byggefeltet i Åheimlia

Åheimslida

84

Frå fv 1 til skulen og Ospelifeltet

Ospelida

85

Frå fv 5 til direktørbustaden

Prestebakken

86 A

Fv 1 fram til Gusdalskrysset

Dalavegen

86 B

Fv 1 frå Gusdalskrysset til Lille Almklov

Almklovdalsvegen

87

Kv frå fv 1 til Sunndalen

Sunndalsvegen

88

Frå fv 1 ved Hellebust til Kroken (Lena Sande)

Hellebustvegen

89

Frå k-veg ved Halsebrua til Kroken

Krokevegen

90

Frå fv 1 til Årøyane

Årøyane

91

Frå/til fv 620 til Tue

Tue

92

Frå fv 61 til Holmen

Nedrevegen

93

Frå fv 61 til Vidar Solheim på Tue

Sjurledet

94

Nytt bustadfelt Åheimlia

Peridotvegen

7

Åheim – Skorge

Skorgevegen

 

 

Kontakt

Randi Aarønæs
rådgjevar landbruk
E-post
Telefon 70 03 00 73