Varsel frå Meteorologisk Institutt

Frå søndag ettermiddag er det venta kraftige vindkast i Møre og Romsdal og Trøndelag. 

Meteorologisk Institutt kjem blant anna med følgjande råd:

  • Fest alle lause gjenstandar.
  • Unngå ferdsel på utsette stadar.
  • Ver varsam ved ferdsel i strandsona og på sjøen.
  • Ta høgde for ekstra tid til transport og køyring.
  • Vurder om turen er naudsynt å gjennomføre.
  • Følg råd og sjekk status frå transportaktørar.
  • Sjekk vegmeldingar (175.no).

 

Les heile varselet her. 

 

www.varsom.no