Ungdomsrådet 2019

Klikk for stort bilete Vanylven ungdomsråd blei konstituert i ungdomsrådet sitt første møte den 15.10.2019
 

Siren Berget vart vald som leiar av ungdomsrådet og Mona Roth som nestleiar.
 
Medlemmar: 
Andrine Myklebust 
Charkris Igland 
Sebastian Lien 
Henrik Haugen
Lenita Flem Vedvik
Mathea Berge
Noah Fiskå
Wilhelm Nørve

Eit ungdomsråd er eit offentleg organ i kommunen vår, der ungdomane er med å vedta og blir orientert om kommunale saker som angår ungdomen. Ungdomsrådet skal uttale seg om saker som først og fremst angår born og unge, og kan kome med innspel på kommentarar om alle saker der oppvekst, skule og fritid er sentralt.