Svar på tilbod om barnehageplass

pixabay

Alle som får tilbod om barnehageplass har 1 veke svarfrist til kommunen.Svar på tilbod om barnehageplass elektronisk via lenka under. Dersom ein ikkje svarer på tilbod om barnehageplass, kan ein misse retten til plassen ein er tildelt. Plassen vil då tildelast dei som står på venteliste. 

Svar på tilbod om barnehageplass her

Har du problemer med å takke ja/nei til plassen via denne lenkja ? 
Ta kontakt med styrar i barnehagen , der vil du få hjelp.