Spelemidlar/tippemidlar 2023

La-Rel Easter/Unsplash.com  

Dette gjeld alle lag og organisasjonar, som ønsker å søke om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknadsskjema og rettleiing finn ein på www.anleggsregisteret.no. Kulturkontoret kan gje assistanse, ta kontakt på e-post: postmottak@vanylven.kommune.no

Søknadsfrist med vedlegg er 1. november 2022

Kulturrådgjevar, Vanylven kommune

Kontakt

Veslemøy Ervik
Kulturrådgjevar
E-post
Telefon 70 03 03 03
Mobil 915 30 249