Spelemidlar/tippemidlar 2022

La-Rel Easter/Unsplash.com  

Dette gjeld alle lag og organisasjonar, som ønsker å søke om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Søknadsskjema og rettleiing finn ein på www.anleggsregisteret.no. Kulturkontoret kan gje assistanse, ta kontakt på e-post: postmottak@vanylven.kommune.no

Søknadsfrist med vedlegg er 1. november 2021

Kulturrådgjevar, Vanylven kommune