Røykdykkarkurs på Fiskå fredag og laurdag

 Kom
 Kom
ande fredag og laurdag vil det verte haldt røykdykkarkurs på Fiskå. Dette blir mellom 08-18 på fredag, og 09-15 på laurdag. 
Innbyggjarane kan forvente seg mange brannbilar i sentrum då det er fleire brann og redningslag som besøkjer Vanylven. Det vil bli haldt øvelsar på fleire bygningar i sentrum der dei vil nytte kvit røyk.