Renovasjonskalender 2020

Renovasjonskalender 2020

 No kan du finne renovasjonskalenderen for 2020 både på våre heimeside og i papir. 

Dersom du ikkje har fått den i postkassa di, kan du kome innom servicetorget på rådhuset å få der.