Rekrutteringstiltak - nedbetaling av studielån

Søknadsfrist for refusjon av studielån er 01.11.2021

Tilsette har no høve til å søke refusjon av studielån. Ordninga gjeld berre tilsette i Vanylven kommune som har blitt tilsett etter 01.01.2017, og som har bustadadresse i Vanylven kommune. Deltidsstillingar som tilsvara "arbeid ved sidan av studie" vil ikkje telje som tidlegare arbeid i kommunen.

Søkar må ha vore tilsett og busett i 12 månadar i Vanylven kommune ved søknadstidspunktet. Det vert då innvilga refusjon for perioden juni føregåande år til mai inneverande år.

Saldo studielån pr. 31.12 føregåande år vert grunnlag for utrekning av refusjon. 

 

Søknaden finn du både på heimesida til Vanylven kommune og under "Digitale skjema" på intranettet

 

   

Kontakt

Stine Listou Storeide
Sekretær
E-post