Registrering av vasskilder.


logo-mattilsynet-2 - Klikk for stort bilete

No er det på tide å registrere ditt vassforsyningssystem hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn.

Det er ingen bønn, du må registrere din brønn!
 

No er det på tide å registrere ditt vassforsyningssystem hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn.

 

Registreringa er gratis, og utførast på mattilsynet.no. I skjemaet registrerer du vassforsyningssystemets plassering ved å markere plassen i eit kart, og det er då kun nokon få tilleggsspørsmål som skal besvarast.

 

Det er obligatorisk å registrere vassforsyningssystemet. Dette kom som nytt krav i den nye drikkevassforskrifta frå januar 2017. Her blei det satt tydeligare krav til trygt drikkevatn også fra små vassforsyningssystem.

 

Husstandar som har privat brønn, men ikkje delar drikkevatnet med andre, skal ikkje registrere si vassforsyning hos Mattilsynet.

 

Mange fordelar med å registrere vassforsyningssystemet

-Det handlar om trygt drikkevatn for den enkelte, og at myndighetene får vite kor dei enkelte vasskildene er, slik at disse ikkje forurensast ved uvitenheit. Kommunene vil få tilgang til den registrerte informasjonen fra Mattilsynet. Ei slik oversikt kan være uunnværleg når kommuna legg planar for bruk av areal rundt brønnen og brønnområdet. Oversikta gjer det mulig å vurdere hensyn til drikkevannskildene på eit tidleg tidspunkt, sier seniorrådgiver Line Ruden i Mattilsynet.

 

Har du spørsmål om registreringa? Ta kontakt med Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00, og spør om å få snakke med di lokale avdeling.

 

For meir informasjon kontakt:

 

Kontaktperson Region Midt, spesialinspektør Erik Wahl, 99450702/22778125 eller Erik.Wahl@mattilsynet.no (Erik er ikkje tilgjengelig 18. og 19.10. Ring 22 40 00 00 og be om di lokale avdeling desse to dagane eller:

 

Pressevakta i Mattilsynet, mobil 469 12 910, eller pressevakt@mattilsynet.no

 

 

Lenker til pressemeldinga:

 

Slik registrerar du små vassforsyningssystem:
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/vann/vannforsyningssystem/slik_registrerer_du_smaa_vannforsyningssystem.29978

 

Hjemmel for registrering:
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-12-22-1868/%C2%A717#§17

 

Nyttige definisjonar for eit vassforsyningssystem:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-12-22-1868/%C2%A73#§3