Passbussen på veg mot Vanylven

 

Kva tid kjem dei til Vanylven? 

Utanfor Vanylven rådhus, Rådhusvegen 1, 6143 Fiskå

  • 30. august 2022
  • 08. november 2022

Fakta om mobile pass– og ID kontor

  • Innbyggarane kan bestille time på politiet.no. 
  • Når du legg inn stad eller postnummer i timebestillinga, får du opp næraste kontor. Dersom eit mobilt pass– og ID-kontor har stoppestad i nærleiken, kjem det opp som eit alternativ.
  • Det ligg også ei oversikt over køyrerutene på politiet.no som vert oppdaterte fortløpande.
  • Søknadsprosessen er den same som på eit vanlig pass- og ID-kontor. Du må ha med passet ditt når du skal søke, sjølv om det er utgått. Dersom du ikkje har pass frå før, må du dokumentere identiteten din på annan måte.