Noko å glede seg til i sommar 2023

Vil dykk vere med å gi god sommaropplevningar for barn og ungdom? 

Lag og foreiningar som vil tilby sommaraktivitetar for barn og unge kan søkje om støtte frå Gjensidigestiftelsen. Det er også mogleg å få støtte til sommarjobbar som inneber at ungdom planlegg og gjennomfører aktiviteter for barn og ungdom.

 

Søknadsfristen er 1.mars 2023. Sjekk kriteriane som gjeld utlysninga i linken under.

Ved spørsmål eller hjelp til søknaden, ta kontakt på telefonnummer:

22 83 88 00 mellom kl.08.00 og 16.00

 

Link til Gjensidigestiftelsen