No kan du søke om regionalt miljøtilskot

Klikk for stort bilete I år er miljøprogrammet revidert. Nokre tiltak er nye, og nokre tiltak har fått små endringar. Dei fleste tiltaka i RMP for Møre og Romsdal er vidareført frå tidlegare. 

Føretak som driv vanleg jordbruksproduksjon og som kan søke om produksjonstilskot i jordbruket, kan søke RMP, dersom eit eller fleire av tiltaka i miljøprogrammet blir utført og vilkåra er oppfylte. 

Søknadsfristen for RMP er 15. oktober, men det er allereie opent for å søke. For beitelag er søknadsfristen 1.november. 

Søknadskjema finn du her