Nasjonal informasjon om flyalarmar 8. juni

  

Sivilforsvaret testar flyalarmanane i Noreg 8. juni // Цивільна оборона випробовує сигнал повітряної тривоги в Норвегії 8 червня // The Civil Defence will test air raid sirens on 8 June.

Norsk:

Sivilforsvaret testar flyalarmane i Noreg 8. juni

To gongar i året, i januar og i juni, testar Sivilforsvaret varslingsanlegga (flyalarmane), for å sjekke at dei fungerer og for å reparere dei som er defekte. Onsdag 8. juni klokken 12.00 testar dei varselet «Viktig melding – søk informasjon», i alle kommunar som har varslingsanlegg.

Signalet

Signalet blir sendt i tre seriar med eitt minutts opphald mellom seriane. Signalet betyr at du skal søkje informasjon i til dømes radio, tv, aviser, på styresmaktene sine nettsider og i sosiale medium.

Flyalarmane

Noreg har 1250 flyalarmar rundt om i landet, som skal varsle befolkinga ved akutt fare. Varslingsanlegga er stort sett plassert i byar og tettstadar, og om lag halvparten av befolkinga i Noreg kan høyre signala. Varslingsanlegga kan bli brukt både i fredstid og i krig.

NB! Lurer du på om vi har flyalarmar i Vanylven kommune? Nei, det har vi ikkje. Nærmast oss er Volda, Ørsta eller Ålesund, men det kan vere greitt å vite om du skal ut og farte.

Har du lyst å få oversikt over kvar flyalarmane er utplasserte? Det finn du i kart via DSB her.

український

Цивільна оборона випробовує сигнал повітряної тривоги в Норвегії 8 червня

Двічі на рік, у січні та в червні, Цивільна оборона перевіряє системи оповіщення (сигнали повітряної тривоги), щоб перевірити їх працездатність та відремонтувати непрацююче обладнання.
У середу, 8 червня, о 12.00 у всіх муніципалітетах, які мають системи оповіщення, тестуватимуть попередження «Увага всім - шукайте інформацію».

Сигнал

Сигнал передається трьома серіями з однохвилинною паузою між серіями. Сигнал означає, що потрібно шукати інформацію, наприклад, по радіо, на телебаченні, в газетах, на сайтах органів влади та в соціальних мережах.

Система оповіщення

Норвегія має 1250 сигналів повітряної тривоги по всій країні, які попереджатимуть населення у разі екстренної небезпеки. Системи оповіщення в основному розташовані в містах і селищах, а сигнали чує близько половини населення.

English:

The Civil Defence will test air raid sirens on 8 June

The Norwegian Civil Defence tests its public warning system (air raid sirens) twice a year, in January and in June, to check that the system is working and repair faulty equipment.
On Wednesday 8 June at 12.00, the signal ‘Important message – seek information’ will be tested in all municipalities equipped with such a warning system.

The signal

The siren will sound in three series with one minute of silence between series. This signal means that you should seek information from, for example, radio, television, newspapers, official websites and social media.

Air raid sirens

Norway has 1,250 such air raid sirens with which to warn the population in the event of imminent danger. Most of these warning systems are located in towns and cities, and about half the population of Norway will be able to hear the sirens.