Kulturpris 2020 Vanylven kommune - Frist 1. november 2020.

Klikk for stort bilete  

Vanylven kommune og Sparebanken Møre deler årleg ut ein kulturpris til einskildpersonar, organisasjonar
eller andre aktørar, som gjer eller har gjort ein stor innsats for kulturlivet i kommunen.
Kandidatane skal vurderast ut frå ei vid forståing av kultur. Prisen er 5000 kr og eit kunstverk laga av ein
lokal kunstnar.

Kommunen vil gjerne ha framlegg til kandidatar sendt til inn på skjema. 

Frist er 1. november 2020.