Kulturmidlar 2023

La-Rel Easter/Unsplash.com

 

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje kulturmidlar. Søknadsfrist er:  01.05.2023.

For seint innkomne søknadar vert ikkje vurderte.

Søknaden skal innehalde desse vedlegga: referat frå årsmøte / årsmelding og rekneskap for føregåande år.

Søknaden skal leverast på elektronisk skjema på Vanylven kommune sine heimesider under kultur og fritid, Kulturmidlar - søk om tilskot .

Dersom du har spørsmål ang søknadsprosessen kan ein kontakte kulturrådgjevar, Veslemøy Ervik, mob: 915 30 249

 

Kontakt

Veslemøy Ervik
Kulturrådgjevar
E-post
Mobil 91 53 02 49