Invitasjon til fagdag om vald i nær relasjon.

Klikk for stort bilete  Er du, i arbeid eller fritid, i kontakt med andre mennesker ? Har du lyst  å kunne meir om vald i nær relasjon? Krisesenter for Sunnmøre inviterer til gratis fagdag der du er hjertelig velkommen. 
Påmeldingsfrist er 25. oktober, eller dersom det er fullt. 

Meld deg på her 

  • Dato: 5.november 2019
  • Stad: Kulturhuset i Ørsta

 

Program for dagen: 

 

08:30-09:00

Registering (frukt, kaffe og te)

09:00-09:15

Velkommen ved Cecilie Rønstad Teunissen og Lisa Minna Valderhaug,  Krisesenteret for Sunnmøre.

09:15-10:30

Frå magefølelse til handling   eit foredrag om teikn og symptom, vidare håndtering av bekymring og korleis jobbar politiet.

Evelyn Røren er politioverbetjent med master i politivitenskap. Ho er for tida trussel- og familievoldskoordinator i Møre og Romsdal politidistrikt, og har erfaring frå vakt og beredskap, forebyggande, etterforskning av vald og seksuelle overgrep og beskyttelse av trusselutsatte personer.

10:30-10:45

Pause

10:45 –11:30

Våg å se  et foredrag med brukerperspektiv.

Erfaringskonsulent Marianne Secher (tidligere Hansen) deler fra sine erfaringer om vald i nære relasjoner og utfordringer i sin psykiske helse.  Ho seier at «Selv om jeg snakker om tøffe emner som seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner og psykiske lidelser, er jeg opptatt av å formidle håp. Dette foredraget er for alle, både dem som selv har opplevd ulike utfordringer, og de som kjenner noen som har gjort det.
Kunnskap gir den beste forutsetningen for å skape gode relasjoner.» Marianne er også styreleiar i Bipolarforeningen.

11:30-12:30

Servering av enkel lunsj

12:30-13:30

Hva er det vi ser - og hva er det vi ser etter Lær meir om dei ulike tjenestane. Kven er vi og korleis kan vi hjelpe.

  • Støttesenter for kriminalitetsutsatte
  • Statens barnehus
  • SARA koordinator/Politi
  • Overgrepsmottak
  • Barnevern
  • Krisesenter

13:30-13:45

Pause med servering

13:45 – 14:00

Fysiske tegn og symptom Korleis avdekke vald i nær relasjon. Kva skal vi sjå etter?

14:00 – 15:30

Jeg tenker nok du skjønner det sjøl – historien om Christoffer, Angelica og andre barn som har våre utsatt for vald og overgrep

Jon Gangdal er ein norsk journalist, forfattar og fjellklatrar. Foredraget er basert på fleire sterke bøker som Jon har skrevet, og legg hovedvekten på korleis den kollektive omsorgen svikter på grunn av manglande samhandling i det offentlige hjelpeapparatet.

  •  

15.30 – 16.00

Paneldebatt – Kva gjer vi når vi kjem hjem? Skal vi endre måten vi samhandlar på? Kva krevast av oss for å best ivareta våre brukarar? Debatten styrast av Jon Gangdal.

16:00

Vel heim

 

Meld deg på her