Ingeniør 100%, fagområde veg, vatn og avløp - 2.gongs utlysing

Klikk for stort bilete 

Vanylven kommune har ledig stilling som ingeniør ved teknisk sektor innanfor hovudansvarsområda: 

- Veg 
- Vatn
- Avløp
- Renovasjon 
- Slam
- Idrettsanlegg 
- Kyrkjegardsdrift  

Arbeidsoppgåver

 • Drift- og vedlikehaldsansvar av eksisterande kommunale anlegg
 • Utføre sakshandsaming
 • Rettleiing av brukarar av tenestane
 • Prosjektering av nye kommunale anlegg, lage anbodsdokument, utføre anbodskonkurranse, utføre kontrahering, kontraktinngåing og prosjektleiing
 • HMS og internkontroll
 • Økonomikontroll av driftsbudsjett og prosjekt
 • Rapportering
 • Skrive politiske saker/ fylgje opp politiske vedtak
 • Andre oppgåver kan verte lagt til stillinga

Kvalifikasjonar

 • Utdanna som ingeniør, sivilingeniør eller tilsvarande innanfor fagområde vatn, avløp og veg (VVA).
 • Ynskjeleg med formell kompetanse innanfor fagområde VVA.
  Erfaring kan erstatte formell kompetanse.
 • God forståing for økonomistyring og kontroll.

Personlege eigenskapar

 • Ryddig, sjølvstendig og systematisk
 • Løysingsorientert
 • Serviceorientert
 • God til å samarbeide
 • Målretta
 • God arbeidskapasitet
 • God til å tileigne seg kunnskap
  Flink til å kommunisere skriftleg og munnleg på Norsk

Vi tilbyr

 • Utfordrande arbeidsoppgåver i eit triveleg miljø
 • Fagleg utvikling og oppdatering
 • Løn etter avtale
 • God pensjonsordning

Søknadsfrist 20.09.20

 

Sjå stillingsannonse her 

Kontakt

Helge Kleppe
leiar teknisk sektor
E-post
Telefon 70 03 00 71
Mobil 932 89 894