Influensavaksinering 2020

 

Vaksineringa vert i år på ungdomshuset på Fiskå. Det vil bygdevis, og kvar bygd har fått sin eigen dag.

 • Åheim og Syltefjorden: torsdag 22.oktober, kl.09:00 - 14:00
 • Fiskå: fredag 23.oktober, kl.09:00 - 14:00
 • Syvde og Eidså: tysdag 27.oktober, kl. 09:00-14:00
 • Åram, Rovde og oppsamlingsdag: torsdag 29.oktober ,kl. 09:00-14:00

Følg informasjon og veiledning frå vakter ved oppmøte og etter vaksinering!

Minner om smittevernreglane, handvask og avstand.

Nasjonale helsemyndigheiter har vedteke vaksinering av kun risikogrupper og bestemte målgrupper:

 • Alle frå og med fylte 65 år
 • Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim
 • Gravide etter 12.svangerskapsveke (2. og 3. trimester) 1.trimester med tilleggsrisiko skal også få tilbod om vaksine
 • Barn og vaksne med:
  - diabetes mellitus type 1 og 2
  - kronisk lungesjukdom (inkludert astma)
  - kronisk hjarte-/karsjukdom
  - kronisk leversvikt
  - kroniske nyresvikt
  - kronisk nevrologisk sjukdom eller skade
  - nedsett imunforsvar
  - svært alvorleg fedme (KMI over 40)
  - annan alvorleg sjukdom etter individuell vurdering av lege

Andre målgrupper

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personar med nedsett immunforsvar
 • Svinerøktarar og andre som har regelmessig kontakt med levande grisar

Vaksinegebyr

 • kr 100 for risikogrupper
 • kr 175 for andre målgrupper

Betaling med bankkort eller vipps. Ingen kontant betaling.

Vaksinasjon utanom desse datoane, kontakt legesenteret på tlf.70030100

 

Kommuneoverlegen og helsestasjonen