Hjerneveka 2022 - Hovudsymptom hjerneslag

 

«PRATE, SMILE, LØFTE – PROBLEM MED Å LØFTE ARMANE?  DET KAN VERE HJERNESLAG. RING 113, KVART SEKUND TEL.» 

Hjerneslag er ein av våre mest alvorlege folkesjukdommar, og er ein av dei hyppigaste årsakene til død og funksjonshemming.  Tidleg behandling bidrar til at sjansane for eit heldig utfall er til stades, men mange vil likevel måtte leve med følgjetilstander.

Gjennomsnittsalderen blant dei som får hjerneslag er over 70 år, men det er fleire unge i skule- og yrkesaktiv alder som får hjerneslag.

Helsedirektoratet har i fleire år gjennomført ei hovudsymptomkampanje. Det er bodskapet i denne kampanjen vi vil bidra til å minne om og gjere kjend.