Gratulerer til 10.klasse ved Åheim skule som vann Stortinget sin skrivekonkurranse!

Klikk for stort bileteVi vil gratulere so mykje til lærar og elevane i 10.klasse ved Åheim skule. Dei fekk igår telefon frå stortingspresidenten , Tone Wilhelmsen Trøen om at dei har vunne skrivekonkurransen i høve stemmerettsjubileumet 2019.  
 

Alle grunnskular og vidaregåande skular i landet fekk tilsendt invitasjon til skrivekonkurransen i starten av august. Elevane bestemte seg då for å ta del i konkurransen.

Etter at bidraget frå klassa på Åheim blei valt ut og sendt inn, vart alle bidraga frå heile landet vurdert av ein jury som blei leia av stortingspresidenten.  
Premien for å vinne konkurransen er at vinnarklassa får besøke Stortinget den 4.desember , og delta i markeringa av jubileet. Stortinget vil også dekke reisekostnadane til dei flinke elevane på Åheim skule.  

So no vert det nok ein tur til Oslo for desse flinke elevane våre ilag med norsklærar Torunn og kontaklærar Geir, seier rektor, Bodil Holsvik.  

Om du vil lese teksta til 10.klassa , blir den også publisert i det lokale sogetidsskriftet for Vanylven; Fotefar. 

 

Bakgrunn for skrivekonkurransen

Ofte sier man at alminnelig stemmerett ble innført i 1913 når kvinner fikk stemmerett. Likevel var det fram til 1919 fortsatt visse restriksjoner som gjorde at flere tusen av de stemmeberettigede i Norge ikke fikk bruke stemmeretten sin. Mellom 1898 og 1919 var det nemlig slik at mange av de som måtte ha fattigstøtte fra det offentlige ble fratatt muligheten til å bruke stemmeretten. Ofte hadde de bare fått en liten håndsrekning i en uheldig situasjon, ved sykdom eller etter en ulykke. Etter innføringen av alminnelig stemmerett for kvinner i 1913 var det i størst grad kvinner som fikk stemmeretten suspendert fordi de hadde mottatt fattighjelp. 17. juli 1919 opphevet Stortinget denne suspensjonsbestemmelsen i Grunnloven, og fra da av ble retten til å stemme en menneskerett, uavhengig av sosiale og økonomiske kår. Derfor markerer vi i år «Rett til å stemme. Stemmerett for alle i 100 år».

Dette er den tematiske ramma for skrivekonkurransen.