Fagdag geriatri

Årleg fagdag i geriatri, tema denne gongen er kreft hos eldre.

Samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal, Sjustjerna helse og omsorg og Høgskulen i Volda.

 

27.januar 2023

kl.

Sted: Høgskulen i Volda, Berte Kanutte (BK) Store aud.

 

 

Påmelding:
Tilsette frå kommunane melder seg på via Deltager.no.
Tilsette i Helse Møre og Romsdal melder seg på via Læringsportalen.
Tilsette og studentar ved Høgskulen i Volda melder seg på ved å sende mail til Bjørn Gunnar Tafjord

 

Pris: 350,- inkl. lunsj.

Frist for påmelding 25. januar klokka 12.00

 

Årleg fagdag i geriatri, tema denne gongen er kreft hos eldre.
Tid Tema Innleiar
09.00 Velkomen! Målsetting med fagdagen Kurskommiteen, Stian Endresen
09.15 Seneffektspoliklinikk for kreftpasienter, Onkogeriatri, Vardesenter Jo Åsmund Lund, førsteammanuensis NTNU Ålesund og kreftlege HMR
10.15 Kreftforeningen - Brukarperspektivet Tom Anders Stenbro, distriktsleder kreftforeningen midt Norge
10.45 Pause
11.00 Tilbodet ved Volda sjukehus Sigbjørn Lid, anestesilege paliativt team Volda sjukehus. Janne Håskjold, seksjonsleiar kreftpoliklinikk Volda sjukehus
11.45 LUNSJ
12.45 Tilbodet ved Volda sjukehus forts. Odd Frode Aasen, lungelege Volda sjukehus
13.30 Pause
13.45 Tilbodet i kommunane Pakkeforløp - Heilt heim Sjustjernekommunane ved kreftkoordinator, HBO, sjukeheimslege
14.45 Korleis jobbe saman med pasient og pårørande slik at fleire kan ha god livskvalitet etter kreftbehandling Trine Hauge, kreftsjukepleiar, Muritunet
15.15 Avslutning Kurskommite