Fagdag for entrprenørar og utbyggjarar - Bustadutvikling i Vanylven kommune

 

Vanylven kommune inviterer potensielle utbyggjarar og entreprenørar i kommunen til fagdag som vil handle om bustadutvikling i Vanylven.

Vi ynskje å sjå på moglegheitene for utbygging av bustadar i kommunen – der både Husbanken og kommunen kan vere bidragsytarar. 

8. september, kl. 11:00 , Vanylven rådhus, kommunestyresalen

Dersom du vil vere med på samlinga kan du melde deg på ved å sende epost til  Marte.saure@vanylven.kommune.no innan søndag 3. september.