Detaljreguleringsplan for Småstranda næringsområde

Detaljreguleringsplan for Småstranda næringsområde

Kommunestyre i Vanylven vedtok å godkjenne “Detaljreguleringsplan for Småstranda næringsområde” i møte 21.03.23 i samsvar med plan- og bygningslova §12-12. Vedtaket og saka finn ein i sin heilskap vedlagt på denne heimesida.

Har ein uttale til planen, skal den sendast skriftleg til Vanylven kommune, 6143 Fiskå, eller til postmottak@vanylven.kommune.no innan 14.04.2023

Plankart Småstranda

Vedlegg: