kokebok for alle.jpg

BRA MAT Kurs

23.03.2017

Frisklivssentralen har gleda av å invitere til kurs i "Bra Mat for betre helse" Stad: Fiskå skule Dato: 5.april, 19.april, 26.april, 3.mai og 10.mai Klokkeslett: 20:00 Pris: 500 kr pr person (inkludert kokebok) Kurslærar: Erik Botnmark

kommunikasjon.jpg

Kommunestyret på nett

22.03.2017

Sjå heile møte 21.03.2017 her:

kommunikasjon.jpg

Kommunestyremøte 21.03.17 - kort samandrag

18.03.2017

Rådmannen har laga ein oversikt over alle sakene som skal behandlast av kommunestyret på tysdag. Til kvar sak er det også gjeve ein kort oversikt over innstillinga frå formannskapet. Dersom du les dette samadraget, så får du ein god innsikt i sakene.

skule6.jpg

Søknad om SFO skuleåret 2017/18

17.03.2017

No er det tid for å søke SFO til hausten 2017. Alle born frå 1. - 4. klasse i skuleåret 2017/2018 får tilbod om SFO på skulen dei høyrer til. Søknadsfristen er 19. april.

monsiaden.jpg

Søknad om kulturmidlar

16.03.2017

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje kulturmidlar. Søknadsfrist er: 18.04.2017. Frist for vedlegg er 24.04.2017

coins-948603_1920.jpg

Analyse av nøkkeltal frå rekneskapen

15.03.2017

Det er vanskeleg å samanlikne kommunar, men Vanylven kommune nyttar skalen til Fylkesmannen i Telemark på driftsresultat, lånegjeld, rentar/avdrag og disposisjonsfond - i tillegg tek vi med mindreforbruk og meirforbruk.

coins-948603_1920.jpg

Tildelt kr 800 000 til næringsfondet

15.03.2017

Møre og Romsdal fylkeskommune har tildelt Vanylven kommune kr 800 000 til det kommunale næringsfondet. Dette er eit viktig bidrag for at kommunen skal kunne å kunne bistå grundere og næringsdrivende i vår kommune.

phone-656263_1280.jpg

Sentralbordet er oppe igjen - enkelte direktenummer er nede

15.03.2017

Vanylven kommune har data- og telefonproblem etter straumbrotet i går. Vi har no sentralbordet opp igjen, og jobbar vidare med å få opp igjen alle direktenummerene.

Login for redigering