analytics-3088958_1920.jpg

Søknad om kulturmidlar for 2018 - fristen er utsett

15.03.2018

Vanylven kommune vil autmatisere sakshandsaminga av kultumidlar og ber om at organisasjonane brukar søknadsskjema for søknad om kulturmidlar. Fristen er utsett til 23. mars 2018.

skule6.jpg

Søknad om SFO skuleåret 2018/19

15.03.2018

No er det tid for å søke SFO til hausten 2018. Alle born frå 1. - 4. klasse i skuleåret 2018/2019 får tilbod om SFO på skulen dei høyrer til. Søknadsfristen er 9. april.

Vegadresseskilt

Nye offisielle adresser på Rovde frå 1.april

13.03.2018

Frå 1.april får alle med hus på Rovde nye offisielle adresser, med vegnamn og nummer. Då vert sentralt adresseregister og kart oppdatert. Dette vert brukt av Folkeregisteret, Posten og andre. Men hugs å melde adresseendring til andre kontakter.

kommunikasjon.jpg

Formannskapsmøte 14.03.18

12.03.2018

Formannskapet startar med besøk hos Åheim barnehage kl 09:00, og Åheim skule kl 09:45. Ordinært formannskapsmøte frå kl 11:00 på ordføraren sitt kontor.

AnneMa vidaregåande skule 5.jpg

Avventande, men med von

09.03.2018

Etter at søknadsfristen til vidaregåande opplæring gjekk ut 1. mars, kan ein no sjå om tiltaka som vart sett inn for å få opp søkjarmassen lokalt har gjeve effekt.

binary-54019-98823.png

Produksjonstilskot i jordbruket - søknadsfrist 15.mars

08.03.2018

Det er tid for jordbruksføretak å søkje om tilskot til husdyr. Teljedato er 1.mars. Søknadsfrist 15.mars.

Servicetorget i Vanylven og Ulstein_2.jpg

Felles sentralbord for Ulstein og Vanylven kommunar

19.02.2018

Blide damer på servicetorget i Ulstein og Vanylven ser fram til felles sentralbordteneste i Vanylven kommune. Vi inviterer alle til kaffi og kake ved opninga kl 12:00.

team-spirit-3131702_1920.jpg

Vanylven kommune med eit "overskot" på kr 18,4 million

17.02.2018

Vanylven kommune sitt rekneskap for 2017 er i dag sendt over til revisjon, og viser eit mindreforbruk mot budsjett ("overskot") på omlag kr 18,4 million - dette kan bli endra etter revisjon.

Login for redigering